• Higiena i Profilaktyka
    Higiena i Profilaktyka
  • Stomatologia
    Stomatologia
  • Protetyka
    Protetyka

Obecność wszystkich zębów jest niezbędna do możliwości prawidłowego odżywiania się i zachowania obiektywnie atrakcyjnego wyglądu.

Gdy z rożnych przyczyn doszło do utraty całkowitej lub częściowej uzębienia, możliwa jest jej odbudowa. Metody leczenia i materiały dobierane są przez lekarza dentystę indywidualnie dla każdego pacjenta. Pacjent w wyczerpujący sposób informowany jest o zaletach i wadach, każdej możliwej u niego do zastosowania metody i ostatecznie sam decyduje o jej wdrożeniu.

We współpracy z technikami dentystycznymi wykonujemy uzupełnienia stałe ( korony, wkłady i nakłady koronowe, wkłady koronowo - korzeniowe, licówki, mosty i korony na implantach) oraz ruchome (protezy osiadające, śluzówkowo - ozębnowe i na implantach).